Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct är Danmarks bästa återförsäljare inom IT

14:31 / 4 October 2001 Proact Press release

ProAct är Danmarks bästa återförsäljare inom IT Danska Computerworld rankar årligen de bästa IT-bolagen inom olika nischer och har i år gett ProAct Systems A/S utmärkelsen "bästa återförsäljare inom IT". Resultatet återfinns i Computerworlds topp 100- nummer där de bästa IT-bolagen resenteras. På den generella listan över de bästa IT-företagen oavsett nisch återfinns ProAct på en 14:e plats. - Med förstaplatsen på återförsäljarlistan och den hedrande fjortonde platsen bland alla IT-verksamheter etablerar ProAct sig på allvar på den danska IT-marknaden, säger Per-Arne Lundberg, VD ProAct IT Group i Sverige. Det är alltid roligt att få sådana här utmärkelser och det visar att vårt koncept på den danska marknaden har varit framgångsrikt, fortsätter han. Förstaplatsen tillfaller inte ProAct enbart på grund av den kraftiga omsättningsökningen inom bolaget, utan det är ett flertal olika faktorer som vägs in. Det som är avgörande är det senaste årets omsättningstillväxt, avkastning, vinstmarginal och ett antal andra nyckeltal som beräknas per anställd. Kombinationen av dessa har alltså placerat ProAct Systems A/S i toppen bland Danmarks IT-verksamheter. - I ProAct Systems A/S har vi, liksom i övriga koncernen, ambitionen att växa med lönsamhet. Vi vill gärna blir större men vi fokuserar samtidigt på att upprätthålla en sund och bra avkastning. Vår idé om hur vi bedriver projekt har gjort att vi inte påverkats nämnvärt av den instabila marknaden som har präglat IT-branschen den senaste tiden. Det är vårt nära samarbete med våra kunder som gjort oss mindre sårbara. Vi tar på oss det totala projektansvaret från start till slut och det ger våra kunder större trygghet, säger Thorkil Hansen, VD på ProAct Systems A/S. Det totala projektansvaret handlar om att se till att de nya hårdvaru- och mjukvarulösningarna kan samarbeta med de befintliga systemen hos företagen. Detta helhetsansvar gör att ProAct ibland tackar nej till projekt där de inte kan garantera att de nya maskinerna och programvarorna passar ihop med de redan existerande. Eftersom den här garantin finns får alla kunder samma höga kvalitet och kan dessutom lita på att de får fungerande system där kostnaderna hålls nere. För ytterligare information om utmärkelsen, kontakta Thorkil Hansen, VD ProAct Systems A/S, tfn +45 70 10 11 32, e-post tsh@proact.dk För ytterligare infrormation om ProAct, kontakta Koncernchef Per-Arne Lundberg, tfn +46 8 410 666 00, e-post itgroup@proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00610/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00610/bit0001.pdf

Show as PDF