Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Förvärv av konsultverksamhet från Telia

16:33 / 22 January 2001 Proact Press release

Förvärv av konsultverksamhet från Telia ProAct har den 22 januari genom sitt svenska dotterbolag ProAct Datasystem AB förvärvat verksamheten i Combinator IT AB, sedan flera år ett helägt dotterbolag till Telia AB. Combinator är ett renodlat konsultföretag med fokus på projektledning och teknisk integration inom distribuerade IT- miljöer såsom Unix och Windows/NT. Combinator som är baserade i Stockholm omfattar drygt tjugo personer. Under föregående år omsatte företaget ca 35 MSEK med god lönsamhet. Combinator har ett flertal större företag på kundlistan varav Teliakoncernen är den största. Tillträde planeras ske den 1 februari 2001. I samband med detta förvärv övertas Combinators ramavtal med Telia IT- Service AB för köp av konsulttjänster. Inom ramen för detta avtal finns ett volymåtagande motsvarande ca tio manår under den tvååriga avtalsperioden. Ramavtalet omfattar främst tjänster inom teknisk integration och projektledning inom distribuerade IT-miljöer såsom Unix och Windows/NT. -Affären stärker ProActs teknik- och konsultverksamhet ytterligare och det finns en bra strategisk passning på kundsidan, säger Michael Söderberg, VD ProAct Datasystem AB. För ytterligare information om affären samt ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08 410 666 00, e-post itgroup@proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med lösningar, kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 220 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. En hög teknisk kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna kännetecknar ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00750/bit0002.pdf

Show as PDF