Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct tecknar nordiskt avtal med VERITAS Software Corporation

10:51 / 20 September 2000 Proact Press release

ProAct IT Group ProAct tecknar nordiskt avtal med VERITAS Software Corporation ProAct stärker sin satsning på den snabbväxande marknaden för SAN (Storage Area Networks) genom att ingå ett nordiskt avtal med VERITAS Software. Avtalet ersätter tidigare individuella avtal och innebär att ProAct som systemintegratör kommer att samarbeta med VERITAS Software i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utbredningen av Internet och ökad mängd affärsverksamhet på nätet ställer krav på hög säkerhet, effektiv datalagring och tillgänglighet 24 timmar om dygnet året om. Informationsmängderna ökar dramatiskt samtidigt som värdet på informationen ökar. ProAct baserar hela sin verksamhet på att säkerställa verksamhetskritisk information. Avtalet med VERITAS Software innebär att ProAct förstärker sin position på en mycket snabbväxande marknad. VERITAS är en mycket stark aktör inom detta område och är noterade på Nasdaq under namnet VRTS. Den totala marknaden för Storage Area Networks, produkter och tjänster, förväntas att öka med mer än 50 procent per år för att år 2003 uppgå till cirka 50 BUSD world wide, enligt branschbedömaren Gartner Group. Motsvarande del i norden beräknas till cirka 15 miljarder SEK. Tillverkare av SAN-produkter förväntas att ta merparten av denna marknad, men ProAct har som integratör och specialist inom detta område en bra möjlighet att bli den enskilt största fristående aktören i norden. - VERITAS är ett av de företag i världen som är bäst positionerat för att ta en betydande del av den snabbväxande SAN-marknaden. I ProAct´s roll som fristående integratör är det en fördel att kunna kombinera specialistkompetens med ledande SW-teknologi säger Henrik Holm, VD ProAct IT Group AB. - ProAct är en ledande systemintegratör i norden med fokus på infrastruktur för verksamhetskritisk information och vi ser dem som en viktig och strategisk samarbets- partner till VERITAS säger Magnus Svensson, Nordenchef på VERITAS Software. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder finns på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med drygt 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00230/bit0002.pdf

Show as PDF