Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Tecknar stort avtal som Storage Service Provider (SSP) för Västra Götalands Län

12:37 / 10 August 2000 Proact Press release

Tecknar stort avtal som Storage Service Provider (SSP) för Västra Götalands Län ProAct IT Groups dotterbolag ProAct Medical AB har tillsammans med GE Medical Systems Sverige AB tecknat ett omfattande tjänsteavtal för hantering av digitala bilder i Västra Götalands Län. Treårsavtalet med möjlighet till förlängning är värt minst 8 miljoner kronor och omfattar regionens sjukhus inkluderande bland annat Sahlgrenska, Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset. GE Medical Systems Sverige AB och ProAct etablerar genom denna order ett nära samarbete kring Storage Service Provider (SSP) tjänster för sjukvården. - Det här avtalet är av stor betydelse för ProAct ur flera perspektiv. Det är ett stort avtal i den nya SSP-formen hos en av de ledande kunderna inom svensk sjukvård. Vi stärker även vårt samarbete med GE Medical, vilket ökar vår gemensamma affärspotential, säger Henrik Holm, VD ProAct IT Group AB. - Vi ser ProAct med sin kompetens inom datalagring som den naturliga samarbetspartnern när det gäller stora komplexa arkivsystem som detta, säger Rolf Agneborg, VD på GE Medical Systems Sverige AB. ProAct erhöll ordern i konkurrens med flertalet på marknaden etablerade leverantörer. Systemet kommer att lagra samtliga på sjukhusen producerade digitala bilder som idag ersätter den analoga filmen. Genom att köpa tjänsten istället för att administrera egna arkivsystem kan sjukhusen fokusera på att ge patienter vård och samtidigt minska sina arkiv kostnader. Dessutom kan vårdkvaliteten förbättras genom att en fullständig bild snabbt kan ges över patientens samlade historik. Arkivsystemet innehåller bland annat funktioner för att distribuera bilder inom sjukhusets interna nätverk med tillhörande patientinformation via webteknik. Digital bildlagring ProActs affärsidé är att säkerställa verksamhetskritisk information. ProAct Medical AB är den del inom ProAct-gruppen som fokuserar på digitaliseringen inom sjukvården, vilken medför extrema datamängder. ProAct Medical AB är främst specialiserade på digitala lagrings- och informationssystem för bildhantering, s.k. PACS, Picture Archive and Communication System. Öppna, kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar för arkivering, diagnostik och arbetsflöde integreras i kundens miljö. GE Medical Systems Sverige AB är verksamma på den svenska marknaden där man levererar utrustning för bildgivande diagnostik till den svenska sjukvården. De utrustningar man levererar är huvudsakligen av typ magnetkameror, gammakameror, datortomografer och utrustning för digital röntgen och ultraljud samt PACS. Storage Area Network lösning För att emotse kundens mycket höga krav på utbyggbarhet, prestanda och tjänstens tillgänglighet har GE/ProAct använt sig av den senaste teknologin och skapat en stor, utbyggbar och säker SAN (Storage Area Network) lösning där lagringen skiljs från de stora applikationsservrarna i eget nätverk. Hela lösningen placeras centralt i Göteborgsområdet. För ytterligare information om ordern vänligen kontakta VD Reidar Gårdebäck på telefon 08-50 60 38 12, reidar.gardeback@proact.se eller Roland Andersson, PACS Produktspecialist GE på 031-703 26 28. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 66 600, itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder finns på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med drygt 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00400/bit0002.pdf

Show as PDF