Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct utökar med nytt regionkontor i Sundsvall

11:23 / 16 August 2000 Proact Press release

ProAct utökar med nytt regionkontor i Sundsvall ProAct IT Group är specialist och integratör inom infrastruktur för att säkerställa verksamhetskritisk information, med en marknadsledande ställning i Norden. ProAct finns i de fyra nordiska länderna och är etablerat i Sverige på orterna Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund. Nu öppnar ProAct sitt femte svenska regionkontor i Sundsvall. Sundsvall är en viktig etablering för ProAct eftersom det finns många stora företag och statliga verk i området. Även ett stort antal nya IT-företag har på senare tid etablerat sig på orten och expanderar mycket fort, vilket är bra för regionen och företagen själva. I rollen som integratör och konsult är det mycket viktigt att finnas nära sina större kunder. ProAct har med framgång etablerat sig på ett antal regionkontor i Norden och närheten till kunderna medför oftast en klart ökad kundnytta och affärsvolym, säger Henrik Holm, VD ProAct IT Group AB. ProAct har redan flera viktiga kunder i regionen, exempelvis Sema Group, Telia, Riksförsäkringsverket och Volvo IT. Dessa kunder kommer nu kunna få hjälp och stöd från personal på ProAct som är väl förtrogen med regionen. Genom etableringen av det nya lokalkontoret vill vi öka närheten till både befintliga och nya kunder. Ansvarig för kontoret är Claes Widmark. - Vi skall koncentrera oss på att ta väl hand om de kunder som ProAct har i Norrland och berätta för företagen och organisationerna i Norrland att vi nu finns på plats, säger Claes Widmark, nytillträdd regionchef på ProAct Datasystem. Claes har 15 års erfarenhet i branschen varav de senaste tio åren hos Sun Microsystems i Sundsvall. För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 666 80, itgroup@proact.se eller besök ProAct's web på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/16/20000816BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/16/20000816BIT00200/bit0002.pdf

Show as PDF