Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group Levererar infrastruktur till danska Digiweb A/S, en stor och snabbväxande aktör inom webhosting

16:19 / 15 August 2000 Proact Press release

ProAct IT Group Levererar infrastruktur till danska Digiweb A/S, en stor och snabbväxande aktör inom webhosting ProAct har genom sitt danska dotterbolag, ProAct Systems A/S tecknat ett stort avtal med det danska webhostingföretaget Digiweb A/S. Leveransen avser tjänster och system inom infrastruktur som utgör grunden för Digiweb's webhosting verksamhet i samband med att de bygger en helt ny site. Systemet omfattar både nätverkslösningar och ett sextiotal servers och är byggt på ett sätt som säkerställer prestanda, utbyggbarhet och hög driftstillgänglighet. Hantering av backup/restore av data sker av ProAct i ett outsourcingavtal och avlastar Digiweb från en tidskrävande drift. Fler än sextio servers Avtalet inkluderar bland annat två clustrade fileservers från Network Appliance, switchar från Alteon Websystems, sextio Sun Netra webservers från Sun Microsystems samt programvaror från Legato Systems. -Vi har haft stor framgång med affärer kring infrastruktur för de snabbväxande ISP-företagen i Danmark. Digiweb har höga krav på utbyggbarhet och hög driftssäkerhet och ProAct's kompetens inom detta område har hjälpt till att minska komplexiteten samband med deras mycket snabbt växande verksamhet, säger Thorkil S Hansen, VD ProAct Systems A/S. För ytterligare information om affären vänligen kontakta Thorkil S Hansen på telefon +45 70 10 11 32. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08 410 666 80, itgroup@proact.se eller besök ProAct's web på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/15/20000815BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/15/20000815BIT00650/bit0002.pdf

Show as PDF