Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2000

11:59 / 17 August 2000 Proact Press release

ProAct IT Group AB (publ) HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2000 Perioden i sammandrag * Stark tillväxt med positivt resultat. * Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 173,5 MSEK (102,9) MSEK, en ökning med 69% jämfört med andra kvartalet föregående år * Omsättningen för det första halvåret uppgick till 286,1 (196,6) MSEK, en ökning med 46% jämfört med första halvåret föregående år. * Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 4,2 (-0,3) MSEK. * Medelantal anställda uppgick för perioden till 189 (139) personer. * Den finansiella målsättningen för året är en omsättningstillväxt överstigande 50% med ett positivt resultat. Viktiga händelser under perioden * Stark marknadsutveckling inom Serverhosting, Webhosting, ISP och ASP har medfört ett flertal större affärer och nya kunder under perioden. * Lansering av SSP-tjänster, Storage Service Provider. * Dotterbolaget ProAct Medical har tecknat två omfattande SSP-avtal för digital bildlagring inom sjukvården. * Nordiskt ramavtal med Nokia avseende integrationstjänster. * ProAct kvalificerar sig för Attract40 på OM Stockholmsbörsens O- lista. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. Marknad ProAct har rollen som specialist och integratör i Norden med fokus på att säkerställa verksamhetskritisk information. Kunderna är främst de större företagen med dataintensiva och verksamhetskritiska tillämpningar. IT- användningen och informationsmängderna ökar samtidigt som värdet på informationen ökar. De starkaste drivkrafterna bakom detta är allt kraftfullare datorer, snabbare nät och alltmer sofistikerade tillämpningar. Utbredningen av Internet och affärsverksamhet på nätet ställer krav på hög säkerhet, effektiv datalagring, snabba nät och hög tillgänglighet, dvs 24 timmar om dygnet året om. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas i allt högre grad av såväl traditionella kunder som de nyare kundgrupperna inom den sk nya ekonomin. En säker infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet och nät och ska utgöra ett säkert fundament för verksamhetskritiska tillämpningar. Marknaden växer mycket snabbt, uppskattningsvis ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT00420/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT00420/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF