Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct påbörjar digitalisering av Bures röntgenkliniker i Norge

13:48 / 15 June 2000 Proact Press release

ProAct påbörjar digitalisering av Bures röntgenkliniker i Norge ProAct IT Group har genom sitt dotterbolag ProAct Medical AB erhållit en viktig beställning på tjänster och avancerade system för kommunikation, hantering och diagnostik av digitala röntgenbilder till Bure Røntgen AS i Norge. Beställningen är första steget mot digital sammankoppling av Bures privata röntgenkliniker. ProAct Medicals lösning möjliggör effektiviseringar och besparingar eftersom bilder, remisser och svar snabbt kan skickas mellan klinikerna och kunderna i digitala nätverk samtidigt som filmhanteringen minskas. - Denna beställning är strategiskt viktig som ProAct Medicals första systemorder på den stora norska marknaden. Inom sjukvården är kraven på säker infrastruktur mycket stora. ProAct Medicals erbjudande ger kunden tillång till hela ProActs kompetens i affärsområdena Applications och Infrastructure, säger ProActs koncernchef Henrik Holm. ProAct Medical erhöll beställningen till Bure efter en tids samarbete där Bure tidigare anlitat ProAct Medicals konsulttjänster. Installationen beräknas vara klar i slutet av sommaren 2000. Digital bildhantering och telemedicin Bure Hälsa och Sjukvård erbjuder genom dotterbolagen Bure Radiologi AB och Bure Røntgen AS diagnostisk radiologi som service vid många kliniker i både Sverige och Norge. Även hela S:t Görans akutsjukhus i Stockholm drivs av Bure. Till skillnad från många konkurrerande system är ProActs lösningar helt öppna vilket varit viktigt för Bure. Genom att bilderna även kan utbytas med digitala röntgensystem från andra leverantörer kan Bure erbjuda bra service till fler potentiella kunder. Lösningarna bidrar till förbättrad miljö samt minskade omkostnader i form av dyr film, printers och giftiga framkallningsvätskor. - Vi förväntar oss att ProAct Medicals system leder till att vi effektivare kan utnyttja våra resurser och därmed spara tid och pengar. Om en klinik t.ex. får tillfällig resursbrist kan vi automatiskt och mycket snabbt skicka alla undersökningar till en annan av våra kliniker för diagnostik. Det är stor skillnad mot den filmhantering vi hittills haft, säger Gunnar Kullmann, chef för Bure Røntgen AS i Norge. Skräddarsydda lösningar ProAct Medical AB är den del inom ProAct-gruppen som fokuserar på bildhantering inom sjukvården s.k. PACS, Picture Archive and Communication Systems. ProAct Medical samarbetar idag med flera av marknadens ledande aktörer och kan som fristående integratör ta ett helhetsansvar genom att erbjuda såväl konsulttjänster, utbildning, service och support som kostnadseffektiva lösningar för diagnostik, arbetsflöde och arkivering. För ytterligare information om ProAct Medical AB, vänligen kontakta VD Reidar Gårdebäck på telefon 08-50 60 38 12, reidar.gardeback@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-623 66 60, itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området lagring och säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group är listad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00650/bit0002.pdf

Show as PDF