Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

WinEasy väljer ProAct som integratör av infrastruktur för säkerhet och nät

12:37 / 31 May 2000 Proact Press release

WinEasy väljer ProAct som integratör av infrastruktur för säkerhet och nät ProAct IT Group har genom dotterbolaget ProAct NetWorking AB tecknat avtal med WinEasy om leverans av tjänster och lösningar för en säker, skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur för säkerhet och nät. Avtalet är av betydande storlek och innehåller en stor del tjänster. Syftet med lösningen är att WinEasy ska effektivisera sin administration och därigenom kunna leverera centralstyrda säkerhetslösningar till sina kunder. WinEasy är en av Sveriges ledande Internet-operatörer och ingår i Tele1 Europe koncernen. Access, webhosting och serverhosting ställer mycket höga krav på säkerhet, skalbarhet och tillgänglighet. ""Med ProAct´s fokus på säker infrastruktur och specialistkompetens på detta område finns unik förmåga att bygga just dessa mycket krävande lösningar. Den samlade kompetensen inom ProAct på storage, nät och säkerhet, gör att vi mycket framgångsrikt kan vinna affärer i konkurrens med såväl nät- som säkerhetsspecialister", säger ProAct´s VD Henrik Holm. Lösningen är tids- och kostnadseffektiv samtidigt som den garanterar ett enhetligt och kraftfullt säkerhetssystem. Med en utökad kapacitet klarar den av att hantera upp till 200 kunder per individuell server. Ytterligare en viktig komponent i lösningen och som är av yttersta vikt för WinEasy är att lösningen har en redundant design, vilket avsevärt ökar tillgängligheten för deras kunder. Underhåll och utbyggnad kan också ske i full produktion utan att WinEasys kunder och anställda blir drabbade. Lösningen är designad och uppbyggd kring och med produkter från marknadsledande tillverkare inom säkerhet, höghastighetsnät och servrar. ProAct NetWorking AB ProActs affärsidé är att säkerställa verksamhetskritisk information. ProAct NetWorking AB är den del inom ProAct-gruppen som fokuserar på säkerhet, övervakning och nät. ProAct NetWorking AB är främst specialiserade på redundanta, skalbara säkerhetslösningar. Den samlade kompetensen inom företaget i kombination med långvariga relationer med marknadsledande leverantörer gör ProAct NetWorking till den ideala partnern för företag och organisationer som behöver bygga upp eller bygga ut lösningar för Internet, Intranet, Email, DNS, PKI, elektronisk handel eller liknande. Provider-1 från Checkpoint. Provider-1 2000 är en fullständig lösning för administration och hantering av storskaliga säkerhets-lösningar. Produkten möjliggör för telekomföretag, Internetleverantörer samt stora företag att centralt definiera och styra en övergripande säkerhetspolicy. Provider-1 2000 ger stora skalfördelar, effektiviserar arbetet och minskar därmed kostnaderna för Internetsäkerhet. För ytterligare information om beställningen och ProAct NetWorking AB, vänligen kontakta Sälj- och Marknadsansvarig på telefon 08-623 63 78, sami.sulkala@proact.se. För mer information om ProAct IT Group AB, kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-623 66 60, itgroup@proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00640/bit0002.pdf

Show as PDF