Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ramavtal med landsting som SSP, Storage Service Provider

17:10 / 29 May 2000 Proact Press release

Ramavtal med landsting som SSP, Storage Service Provider ProAct IT Group har genom dotterbolaget ProAct Medical AB tecknat ett omfattande och unikt tjänsteavtal för hantering av digitala bilder i Upplands Läns Landsting. Treårsavtalet med möjlighet till förlängning är värt minst 8 miljoner kronor men kan mångdubblas eftersom 18 av 21 landsting i Sverige har möjlighet att avropa denna upphandling. ProAct blir landets första Storage Service Provider (SSP) av "Pay-As-You-Store" tjänster för sjukvården. - Denna order är av mycket stor vikt för ProAct eftersom vi dels befäster vår position som ledande tjänsteföretag för säkerställande av verksamhetskritisk information och dels leder trenden vidare mot upphandling av kompetens kring lagring och säker infrastruktur istället för enbart utrustning. Det förtroende vi nu fått av landstinget i Uppland är helt unikt och ett bevis på att ProActs långsiktiga Storage Service Provider-strategi är rätt, säger ProActs koncernchef Henrik Holm. ProAct erhöll ordern i konkurrens med bl.a. SUN, WM-Data, Cortree, SECTRA, IBM, StorageTek, Agfa och Kodak. Systemet kommer bland annat att bidra till lägre kostnader samt förenkla övergången till elektroniska patientjournaler genom att alla bilder alltid finns tillgängliga för alla behöriga i samma bildformat; DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Vårdkvaliteten kan förbättras genom att en fullständig bild snabbt kan ges över patientens samlade historik. Digital bildlagring och telemedicin ProActs affärsidé är att säkerställa verksamhetskritisk information. ProAct Medical AB är den del inom ProAct-gruppen som fokuserar på digitaliseringen inom sjukvården, vilken medför extrema datamängder. ProAct Medical AB är främst specialiserade på digitala lagrings- och informationssystem för bildhantering, s.k. PACS, Picture Archive and Communication System. Öppna, kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar för arkivering, diagnostik och arbetsflöde integreras i kundens miljö. Bilder kommer i dessa system aldrig att vara försvunna och kan lätt utbytas med andra sjukhus över hela världen för s.k. telemedicin och distansdiagnostik. Storage Area Network lösning och bredband För att emotse kundens mycket höga krav på utbyggbarhet, prestanda och tjänstens tillgänglighet har ProAct använt senaste teknologi och skapat en stor, utbyggbar och säker SAN (Storage Area Network) lösning där lagringen skiljs från de stora applikationsservrarna i eget nätverk. Hela lösningen placeras centralt i Stockholmsområdet och bildtrafiken till landstingen går via dedicerad fiber i bredbandsuppkoppling med extremt hög bandbredd. För ytterligare information om beställningen och ProAct Medical AB, vänligen kontakta VD Reidar Gårdebäck på telefon 08-50 60 38 12, reidar.gardeback@proact.se. För mer information om ProAct IT Group AB, kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-623 66 60, itgroup@proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00940/bit0002.pdf

Show as PDF