Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group Bygger verksamhetskritisk SAN-lösning hos Bankgirocentralen

14:46 / 22 May 2000 Proact Press release

ProAct IT Group Bygger verksamhetskritisk SAN-lösning hos Bankgirocentralen ProAct har genomfört design och implementation av ett stort Storage Area Network (SAN) hos Bankgirocentralen (BGC). Förutom ökad säkerhet har ProAct's lösning bidragit till att BGC uppnått betydligt högre prestanda och tillgänglighet samt ökad flexibilitet. BGC är ett bra exempel på en kund med verksamhetskritisk information. Denna SAN-implementation är en följd av den satsning ProAct gör på den snabbväxande SAN-marknaden i Norden. BGC´s verksamhet ställer höga krav på säkerhet och tillgänglighet vilket är till ProAct´s fördel med bra kompetens på just dessa områden i bankmiljön. - De stora fördelarna med det nya systemet är den höga säkerheten och den minskade tiden för restore, säger Gunnar Ståhl, ansvarig för BGCs öppna nätverksmiljö. - Lösningen har även inneburit ökad tillgänglighet och minskade administrationskostnader. Dessutom är lösningen skalbar vilket innebär att den kan anpassas efter våra behov. Ökat behov Varje dag förmedlas drygt en miljon betalningar till ett värde av cirka 13 miljoner kronor via BGC. Mer än 450 000 bankkunder använder Bankgirot för att sköta sina betalningar. Detta innebär att en stor mängd affärskritisk information ligger lagrad i BGCs nätverk. Informationen måste alltid finnas tillgänglig för användarna och hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Tidigare lagrades informationen hos BGC på ett stort antal servrar som var helt separerade från varandra. Utrymmesbristen i systemet var dock påtaglig och man såg ett stort behov av att strukturera och öka kapaciteten inom det öppna nätverket. Flexibel lösning BGC är sedan tidigare kund till ProAct och ville förbättra sin infrastruktur genom detta SAN-projekt. Syftet var främst att skapa en lösning som var flexibel och kunde växa med den snabba informations- expansionen. Dessutom hade man behov av full redundans, vilket innebar att användarna hade full tillgång till sin information trots att vissa delar av miljön var nere för service och underhåll. Lösningen som ProAct installerade utvecklades dock successivt till ett SAN. Med ett SAN separeras informationslagringen från servern, vilket är ett effektivare sätt att säkerställa informationen. Genom en centraliserad informationshantering där servrarna delar på gemensam storage-pool kan användarna uppnå betydligt effektivare hantering och kontroll av informationen. - Vi har designat en lösning hos BGC som visar på fördelarna med SAN, säger Per Ernedal, säljansvarig på ProAct. Med det nya systemet får BGC tillgång till en flexiblare och säkrare automatiserad backup. Detta leder i sin tur till både snabbare och mer kostnadseffektiva rutiner. Resultatet blir betydligt högre tillgänglighet, prestanda och säkerhet. För ytterligare information vänligen kontakta Per Ernedal på telefon 08- 623 63 46, per.ernedal@proact.se. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-623 66 60, itgroup@proact.se. Ytterligare information om ProAct samt bilder på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00540/bit0002.pdf

Show as PDF