Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Optionsprogram för anställda i Norden

12:12 / 11 May 2000 Proact Press release

Optionsprogram för anställda i Norden Teckningsoptioner till ProActs personal övertecknades. Löptid 30 månader med teckningskurs 164 kronor och optionspris 15,20 kronor. I enlighet med beslut fattat vid ordinarie bolagsstämma i ProAct den 12 april 2000 har bolaget genomfört ett teckningsoptionsprogram riktat till nyanställda samt nyckelpersoner inom ProAct-gruppen i Norden. Teckningsoptionsprogrammet var övertecknat. Optionsprogrammet löper fram till den 29 november 2002 med teckningstid under november 2002. Teckningskursen uppgår till 164 kronor och optionspriset har fastställts till 15,20 kronor. Optionsprogrammet omfattar 250 000 optioner vilka berättigar till tecknande av lika många aktier. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätterna motsvarar cirka 3,4 procent av kapital och röster efter föreliggande nyemission. Optionsprogrammet har tagits fram i samråd med Handelsbanken Markets och är marknadsmässigt prissatt enligt Black & Scholes modellen. De flesta medarbetarna inom ProAct är aktieägare och/eller optionsinnehavare vilket är till nytta för verksamheten och bidrar till att bygga ett starkt och lönsamt företag. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-623 66 60, itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00540/bit0002.pdf

Show as PDF