Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Lanserar SSP, Storage Service Provider, en ny typ av avancerade tjänster till Nordiska kunder

15:45 / 29 May 2000 Proact Press release

Lanserar SSP, Storage Service Provider, en ny typ av avancerade tjänster till Nordiska kunder ProAct har utvecklat en ny typ av tjänster som samlas under begreppet SSP, Storage Service Provider. Detta innebär att man som kund kan upphandla sin datalagring som en tjänst med specificerade funktionskrav och avropa lagringsutrymme i takt med behovet. Denna form av avancerad lagringstjänst, Pay-As-You-Store, är på stark frammarsch i USA och bedöms att bli en betydande del av den framtida datalagringsmarknaden. ProAct kommer att lansera ett antal olika SSP-tjänster den närmaste tiden för såväl specifika kundgrupper som generella behov av säker infrastruktur. -SSP-marknaden är att likna vid ASP-marknaden, (Application Service Provider) då programvara kan nyttjas över Internet och kunden betalar i förhållande till användande. SSP-modellen skapar ett kontrakterat intäktsflöde över en lång period och innehåller stora skalfördelar som kommer både kund och tjänsteleverantören till nytta, säger ProAct's VD Henrk Holm. Kundgrupper som kan komma att ha nytta av SSP-tjänsterna är exempelvis media med stora mängder bild, audio och video samt sjukvården med ett stort antal bilder inom bl a digital röntgen. Tack vare Internet kan denna typ av tjänst göras tillgänglig för ett stort antal olika kundgrupper inom såväl den traditionella som nya ekonomin. ProAct med 200 medarbetare och fler än 500 kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland har en unik möjlighet att tillvarata denna marknadsmöjlighet. Rollen som SSP ställer höga krav på teknisk kompetens och en väl utbyggd supportorganisation med förmåga att hjälpa kunderna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året. SSP-begreppet innehåller inte enbart Storage som namnet anger, utan ställer höga krav på prestanda, skalbarhet, säkerhet, tillgänglighet och enkel drift. ProAct's fokus på säker infrastruktur omfattar kompetens, metoder och produkter inom bl a datalagring, nät och säkerhet, vilket är vitala byggblock för att skapa en säker infrastruktur för verksamhetskritiska tillämpningar. För mer information om ProAct IT Group AB, kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon +46 8 623 66 60, e-post itgroup@proact.se. Ytterligare information om ProAct samt bilder på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00720/bit0002.pdf

Show as PDF