Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Alcatel i Danmark - ny stor kund med NAS-lösning

14:12 / 18 May 2000 Proact Press release

Alcatel i Danmark - ny stor kund med NAS-lösning Telekomföretaget Alcatel i Danmark har valt att investera i ett lagringsnätverk i form av en NAS-lösning (Network Attached Storage) från ProAct. Med ProActs lösning kan Alcatel hantera sin verksamhetskritiska information på ett mycket säkrare och mer effektivt sätt. Dessutom uppnår de betydligt högre prestanda och tillgänglighet. I takt med att nya digitala tjänster, Internet och e-business får allt större genomslagskraft växer även den samlade informationsmängden hos företag i ett rasande tempo. Detta skapar ett ökat behov av effektiva lösningar som kan hantera och säkerställa företagens växande informationsmängder. Genialt koncept För att kunna tillmötesgå kundernas krav på tillgänglighet och prestanda, har Alcatel i Danmark valt att investera i ett lagringsnätverk från ProAct. Alcatel är ett av världens största företag inom telekommunikation och har drygt 500 anställda i Danmark. Med denna lösning kan Alcatel hantera de växande datamängderna på ett mycket enklare, säkrare och mer effektivt sätt än tidigare. Tekniken bygger på ett system från Network Appliance. - Eftersom vi har centraliserat körningen av tillämpningar på Citrix- servrar är det viktigt att användarna har säker tillgång till sin information, säger Jan Plenge, ekonomichef på Alcatel i Danmark. Vi är mycket nöjda med ProActs lösning. Konceptet är genialt. Med NetApp-servern kan vi effektivt och enkelt återsöka data som raderats eller skrivits över för flera dagar sedan. Effektiv lösning - I lagringsnätverket konsolideras alla filtjänster för Windows- klienterna. Istället för att lagra data på traditionella NT-servrar, avlastas filhanteringen från dessa och samlas på en dedikerad server för fillagring. Detta medför att applikationsservrarnas prestanda förbättras avsevärt och att totala antalet servrar kan reduceras. Den centrala datahanteringen minskar den administrativa belastningen och risken för att data dupliceras i nätverken. - I Danmark har vi haft stor framgång med våra lagringslösningar, säger Thorkil Hansen, VD på ProAct Systems i Danmark. Ordern till Alcatel visar tydligt på företagens växande behov av effektiva lösningar inom detta område. Med dagens snabba informationstillväxt är det viktigt att lösningarna är flexibla och skalbara. Med Network Appliance kan vi bygga ett kraftfullt och effektivt lagringsnätverk som dessutom är mycket enkel att administrera. Lösningen är flexibel och kan anpassas efter företagets behov. För ytterligare information kontakta Thorkil Hansen, ProAct Systems A/S på telefon +45 7010 1132. För information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm , Koncernchef, på +46 8 623 66 60, itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder finns på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00530/bit0002.pdf

Show as PDF