Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct lanserar tjänster och system för den snabbväxande marknaden - Storage Area Networks (SAN)

16:02 / 29 March 2000 Proact Press release

ProAct lanserar tjänster och system för den snabbväxande marknaden - Storage Area Networks (SAN) och tecknar strategiska leverantörsavtal med Brocade Communications och LSI Logic ProAct lanserar ett komplett utbud av produkter och tjänster för att skapa så kallade Storage Area Networks (SAN), en mycket snabbväxande marknad inom datalagring. Genom ett SAN separeras lagringssystemen från servrarna genom ett dedicerat nätverk för snabb överföring av stora informationsmängder. På detta sätt uppnås stora fördelar genom förbättrad prestanda, konsolidering av datalagringen, skalbarhet och en effektivare administration. SAN-lösningar efterfrågas främst av större företag med stora mängder verksamhets-kritisk information, exempelvis inom bank, industri, telekom, media och andra data-intensiva kundgrupper. Ytterligare kundgrupper är Application Service Providers (ASP), då dessa företag står inför en kraftfull expansion av såväl kunder som verksamhetskritisk information. Stark marknadstillväxt Oberoende undersökningsföretag som Gartner och IDC visar att SAN lösningar kommer att erövra en stor del av den traditionella lagringsmarknaden som består av att lagrings-systemet ansluts direkt till servern. Dessa undersökningar pekar också på en marknads-tillväxt på 50-70% per år för SAN i öppna systemmiljöer de närmaste åren. Bransch-bedömare anser att den Nordiska marknaden för SAN-system kommer att uppgå till i storleksordningen 3-4 miljarder kr redan inom ett par år. Tjänstemarknaden relaterat till SAN är i sin tur ungefär lika stor och består bland annat av konsulttjänster, utbildning, support och drift. "För att skapa ett SAN krävs en integratör som både kan hantera en heterogen server och lagringsmiljö, dvs den verklighet som många företag lever i. ProAct är som fristående integratör en utmärkt partner för att designa dessa lösningar" säger Per Karlsson, Chief Technologist - ProAct IT Group. Strategiska leverantörsavtal Som ett led i denna satsning har ProAct teknat två strategiska leverantörsavtal avseende Norden med de ledande aktörerna Brocade Communications och LSI Logic. Båda bolagen är noterade på Nasdaq-börsen och återfinns med symbolerna BRCD samt LSI. Brocade Communications är idag den ledande leverantören inom SAN infrastruktur. De utvecklar fibre channel switchar, det centrala byggblocket i ett SAN, och har enligt IDC över 90% marknadsandel. "ProAct is one of the leading systems integrators of storage infrastructure in the Nordic region, and as such make a perfect partner for Brocade in the development of our European business" says Paul Trowbridge, Brocade's European Marketing Manager. "Our 'Fabric Integrator' initiative is designed to equip our partners with the tools needed to deliver the most advanced options for scalable, 'pay as you grow' storage area networking solutions to our customers worldwide and we are delighted to welcome ProAct as part of that program". LSI Logic är en av världens ledande utvecklare av VLSI kretsar. Deras storage division Metastor är en av de största fristående leverantörerna av lagringssystem. LSI utvecklar hela kedjan från elektronikkretsar till kompletta lagringssystem och skapar därigenom mycket kraftfulla system med hög tillgänglighet. "We see ProAct's expertise in Storage architecture, management and support as an excellent asset to participate in the fast growing SAN (Storage Area Networks) market segment, providing customers with integration services from a storage specialist, complementing the leading edge technology sourced from LSI Storage Systems. We are very happy about this partnership and look forward to expand in the Nordic region from our initial success in Sweden", says Jacques H. Vernier, General Manager of LSI Storage Systems Europe. "Med SAN ser vi hur lagrings och nätverksteknologierna börjar smälta samman. Genom vår kompetens och erfarenhet inom säker infrastruktur och vår satsning de senaste åren på nätverkskompetens, har vi en unik position att skapa dessa lagringsnätverk. ProAct har implementrerat ett tiotal SAN-projekt i Norden och är involverade i ett stort antal ytterligare kundprojekt. System och tjänster relaterat till SAN kommer att utgöra en betydande del av ProAct's verksamhet de närmaste åren" säger Henrik Holm, VD ProAct IT Group. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Holm, Koncernchef ProAct IT Group AB, tfn 08-623 66 60, e-post itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct finns på www.proact.se Behovet av säker infrastruktur för verksamhetskritisk information ökar kontinuerligt. Fristående branschanalytikers bedömningar visar på fortsatt stark informationtillväxt, samtidigt som värdet av informationen ökar. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom detta område. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01000/bit0002.pdf

Show as PDF