Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ledande Application Service Provider, Telenor Login väljer ProAct som leverantör av infrastruktur

09:56 / 6 March 2000 Proact Press release

Ledande Application Service Provider, Telenor Login väljer ProAct som leverantör av infrastruktur Det norska företaget Telenor Login har på kort tid etablerat sig som en betydande aktör på den expansiva ASP-marknaden (Application Service Provider). För att tillmötesgå de växande kraven på hög tillgänglighet och kraftfull expansion, har Telenor Login valt lagringsteknologi från ProAct. Ordern är av stor betydelse för ProAct och medför stora affärsmöjligheter på den mycket expansiva ASP-marknaden i Norden. ProAct har genom sitt dotterbolag ProAct Systems AS i Norge tecknat ett avtal om leverans av en NAS-lösning (Network Attached Storage) till Telenor Login. Lösningen bygger på system från leverantören Network Appliance och innebär bra prestanda med hög tillgänglighet och tillgång till lagringsutrymme i takt med att behovet ökar. Lösningen innehåller Backup/Restore funktioner som gör det möjligt att återskapa förlorad information med minimala driftstörningar. Systemet möjliggör även utbyggnad av lagringskapacitet on-line, dvs utan driftsavbrott - en absolut nödvändighet för en ASP-leverantör. "Vi garanterar i det närmaste 100% upptid på våra tjänster och har därför designat en genomgåede feltolerant arkitektur i vår infrastruktur. Lagringskapaciteten byggs ut efter behov på ett sätt som inte medför störningar för kunderna", säger Tarje Holskil, Direktör för Driftstjänster i Telenor. "Då vi valde lagringslösning la vi stor vikt vid utbyggbarhet, drift/administration och inte minst pris/prestanda. ProActs NAS-lösning ger oss de fördelar vi behöver för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig tjänst", avslutar Holskil. För ProAct betyder denna order ännu en bekräftelse på företagets starka position inom lagringsteknologi. "Våra NAS- och SAN-lösningar ger kunden det de önskar: enkelhet, stabilitet, hastighet och rätt pris. Denna order är en accept på den kompetens vi har och de system vi kan bygga för den expansiva ASP-marknaden i Norden", säger Omar A. Lien, VD i ProAct Systems AS. ProAct fick kontraktet i konkurrens med EMC och Hewlett Packard. Med Telenors ASP-tjänst Login erbjuds kompletta IT-lösningar till kundföretag. Applikationerna görs tillgängliga via tunna klienter. Målgruppen är verksamheter som, utan egna kostsamma investeringar, vill ha tillgång till den senaste teknologin. Bastjänsten innehåller Windows 2000, MS Office 2000, Outlook/Exchange 2000, lagring, utskrifter och Internet. Som tilläggstjänster levereras bland annat Windows-, Unix- och web- baserade applikationer inom ERP, CRM och e-commerce. För ytterligare information, vänligen kontakta: Omar A Lien, VD ProAct Systems AS, omar.lien@proact.no eller direkt tlf.nr. + 47 22 89 24 17 Tarje Holskil, Direktør Driftstjenester Telenor Bedrift, Tlf: +47 901 16 106, tarje.holskil@telenor.com För information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta koncernchef Henrik Holm, henrik.holm@proact.se eller tlf.nr. +46 8 623 66 60. ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer. Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag som har behov av säker och effektiv lagring av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med ca 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat hos OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00230/bit0002.pdf

Show as PDF