Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct tecknar avtal om strategiskt pilotprojekt med Lantmäteriet

09:30 / 4 February 2000 Proact Press release

ProAct tecknar avtal om strategiskt pilotprojekt med Lantmäteriet ProAct IT Group AB har genom sitt dotterbolag ProAct Media Technology slutit ett avtal med Lantmäteriet om utveckling och integration av ett nytt digitalt arkivsystem. Leveransen omfattar system och tjänster för att utveckla en integrerad lösning hos Lantmäteriet. Före digitalisering av Lantmäteriets över 50 miljoner dokument påbörjas, skall ett pilotprojekt genomföras. Avtalet omfattar således pilotprojektet för Lantmäteriet i Stockholms Län, som i sig är imponerande med ca 2 miljoner bildfiler i form av förrättningsakter och kartor. Om pilotprojektet faller väl ut utvärderas möjligheten att implementera systemet för hela Lantmäteriets arkiv. Komplett lösning "Vi hade ursprungligen tänkt utveckla arkivsystemet själva, men när vi insåg att det på marknaden finns digitala arkivsystem som väl uppfyller våra krav valde vi att upphandla systemet" säger Christer Berntsson, projektledare på Lantmäteriet och fortsätter "ProAct's lösning var det mest kompletta av inkomna anbud och passade oss bäst". "Att ProAct's lösning dessutom baseras på BRS/Search och fritextsökning underlättar eftersom det är frågan om så mycket material" avslutar Christer Berntsson. Högre tillgänglighet och skydd Lantmäteriets arkiv med kartor och akter är av oskattbart värde där flera av dem är daterade från tidigt 1600-tal. Syftet med digitaliseringen är dels att skydda kartor och akter från förslitning, dels att tillgängliggöra materialet för en större skara människor, bland annat historiker och forskare, och inte minst att underlätta Lantmäteriets interna hantering av materialet. "Det är extra intressant att få vara med i ett projekt där modern teknologi och kompetens tillämpas på ett sätt så att värdefullt historiskt material görs tillgängligt och sökbart för framtida bruk och bevaras på ett säkert och effektivt sätt", säger Henrik Holm, VD ProAct IT Group. ProAct Media Technology AB fokuserar på Media Asset Management och dess många olika användningsområden. ProAct Media Technology levererar integrerade lösningar för effektiv hantering av digitala media som audio, video, film, bild, text och dokument. För mer information om ProAct Media Technology AB och lösningen ovan, vänligen kontakta Ulf Knutsson, telefon 08-50 60 38 00, eller Christer Berntsson, Projektledare på Lantmäteriet. Telefon 026-63 30 00. För information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta VD Henrik Holm på telefon 08-623 66 60, e-mail itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder finns: www.proact.se ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer. Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag som har behov av säker och effektiv lagring av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med drygt 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat hos Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00120/bit0002.pdf

Show as PDF