Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct tar strategisk order inom sjukvården

13:58 / 2 February 2000 Proact Press release

ProAct tar strategisk order inom sjukvården ProAct IT Group har genom sitt dotterbolag ProAct Medical AB erhållit två beställningar på system och tjänster till Enköpings lasarett till ett värde av 3,1 miljoner kronor. Beställningarna består förutom av ett digitalt arkiv även av system och tjänster för att koppla in röntgenavdelningens bildgivande system samt arbetsstationer för granskning av medicinska bilder. - Denna order är av stor strategisk vikt för ProAct då detta kan ses som ett första steg i Landstinget Upplands planer på digitalisering av samtliga röntgenkliniker, vilket är något av en trend hos i stort sett alla landsting och större sjukhus runt om i Norden. Bild inom sjukvården medför extremt stora mängder verksamhetskritisk information som måste lagras på ett säkert och effektivt sätt, säger koncernchef Henrik Holm. ProAct erhöll ordern från Enköpings lasarett i konkurrens med bland annat Sectra, Agfa och Siemens. Utrustningen kommer bland annat att bidra till lägre kostnader samt förbättrad vårdkvalitet och miljö. Implementation kommer att ske under våren. Digital lagring ProActs affärsidé är att säkerställa verksamhetskritisk information. ProAct Medical AB är den del inom ProAct-gruppen som fokuserar på bildhantering inom sjukvården och har till sin hjälp ca 190 personer inom ProAct i Norden. ProAct Medical AB är specialiserade på digitala lagrings- och informations-system, främst för bildhantering, s.k. PACS, Picture Archive and Communication System. Skräddarsydda lösningar ProAct Medical kan som oberoende integratör ta ett helhetsansvar genom att dessutom erbjuda konsulttjänster och utbildning samt service och support. Lösningarna skräddarsys och integreras med kundens befintliga informationssystem och processer. Genom att noga följa standarder såsom DICOM 3.0 kan stora effektiviseringar och besparingar göras. - Digitaliseringen av sjukvården medför ökade datamängder som kräver speciella system för säker lagring och arkivering, säger Henrik Holm. ProAct Medical AB samarbetar idag med marknadens ledande leverantörer som tillsammans med kunskapen inom ProAct koncernen därför kan erbjuda öppna, kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar för arkivering, diagnostik och arbetsflöde. För ytterligare information om ProAct Medical AB, vänligen kontakta VD Reidar Gårdebäck på telefon 08-50 60 38 12, reidar.gardeback@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-623 66 60, itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder på www.proact.se ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer.Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag som har behov av säker och effektiv lagring av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med drygt 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat hos Stockholms Fondbörs O- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/02/20000202BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/02/20000202BIT00610/bit0002.pdf

Show as PDF