Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct levererar internetbaserat mediaarkiv till Elanders

15:16 / 3 February 2000 Proact Press release

ProAct levererar internetbaserat mediaarkiv till Elanders ProAct IT Group har genom sitt dotterbolag ProAct Media Technology AB erhållit en beställning av strategiskt värde hos Elanders, som är Nordens största grafiska koncern. Leveransen består av system och tjänster för digital produktion, distribution och arkivering av bild och dokument till Elanders Digital AB i Malmö. Systemet, som benämns PreNet, skall integreras i Elanders befintliga produktionsmiljö. Med PreNet kan användarna söka, hitta, och distribuera produktionsmaterial i form av bild och dokument. Elanders Digitals kunder kan söka och arbeta i sitt eget material direkt via internet och beställa produktion av valt material. "ProAct Media Technology's lösning var den klart mest kompletta och för oss attraktivaste lösningen eftersom den innehåller allt, även arkivdelen", säger Magnus Nilsson på Elanders Digital AB i Malmö och fortsätter, "När ett företag går över till CTP (Computer To Plate) är ett digitalt arkiv väsentligt eftersom det inte finns någon film att arkivera längre". "Att få en möjlighet att leverera en lösning till Elanders koncernen är stort för oss, säger Ulf Knutsson på ProAct Media Technology AB. Han fortsätter "Elanders koncernen är ju tongivande i den grafiska branschen, inte bara i Sverige utan i en stor del av Europa, vilket gör det fortsättningsvis än mer attraktivt för oss". ProAct Media Technology AB (PMT) fokuserar på Media Asset Management och dess många olika användningsområden. PMT levererar integrerade lösningar för effektiv hantering av digitala media som audio, video, film, bild, text och dokument. För mer information om ProAct Media Technology AB och lösningen ovan, vänligen kontakta Ulf Knutsson på telefon 08-50 60 38 00, eller Magnus Nilsson, Elanders Digital AB på telefon 040-38 57 17. För information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta VD Henrik Holm på telefon 08-623 66 60, e-mail itgroup@proact.se Ytterligare information om ProAct samt bilder på www.proact.se ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer. Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag som har behov av säker och effektiv lagring av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med drygt 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat hos Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/03/20000203BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/03/20000203BIT00700/bit0002.pdf

Show as PDF