Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Året i sammandrag

08:42 / 15 February 2000 Proact Press release

ProAct IT Group AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 Året i sammandrag Fortsatt stark tillväxt, omsättningen uppgick till 438,9 MSEK (307,0), en ökning med 43%. Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 7,5 MSEK (12,2). Antalet anställda i Norden har ökat till 168 personer vid årets slut jämfört med 120 personer föregående år. ProAct har under året fokuserat alltmer på nya kunder med Internetrelaterad verksamhet, bland annat Scandinavia Online, Spray, Framfab, Icon och WinEasy. Etableringar av ProAct Media Technology AB, ProAct Medical AB och ProAct NetWorking AB öppnar nya marknader med stor potential. Förvärvet av NMG Holding tillför 10 personer samt cirka 30 MSEK i omsättning till ProActs svenska verksamhet per 1 januari 2000. Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista samt nyemission som tillförde bolaget netto 66,4 MSEK. Nya styrelseledamöter, Dag Sehlin (styrelseordförande), Franco Fedeli och Tomas Franzén, tillför bolaget värdefull kompetens. Henrik Holm har utsetts till ny VD/Koncernchef. ProAct har under 1999 befäst sin position som marknadsledande integratör i Norden inom området "Infrastruktur för verksamhetskritisk information". ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer. Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag, som har behov av säker och effektiv lagring av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med 168 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00080/bit0002.pdf

Show as PDF