Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct stödjer Xpedios utveckling av mobila Internettjänster

15:31 / 14 December 2000 Proact Press release

ProAct stödjer Xpedios utveckling av mobila Internettjänster ProAct har tecknat avtal med Xpedio om systemlösningar för lagring och distribution av information och kunddata. Lösningen säkerställer Xpedios framtida utveckling med oberoende internetbaserade tjänster. Xpedio utvecklar en plattform som ger användaren tillgång till och kontroll över den egna kommunikationen oavsett var man befinner sig. Lösningen är designad för att kunna anpassas till alla nuvarande och framtida mobila behov och är oberoende av operatör och nät. Xpedios plattform kan kopplas upp mot bland annat PC, Laptop, mobil och i-mode. Förutom grundtjänster såsom e-post, kalender och textdokument erbjuds möjlighet att distribuera ut andras data och tjänster till alla sådana enheter som kan nå Internet t.ex. i-mode- och WAP-telefoner, PDA, Pocket PC och Palm. Xpedio erbjuder sina kunder 100 % tillgänglighet, dygnet runt alla dagar, vilket ställer höga krav på infrastruktur och lagringssystem. ProAct kan med sin långa erfarenhet och stora kompetens stödja utvecklingen där dagens situation och behov tillsammans med framtidsvisioner ligger till grund för programutvecklingen. Hög och konstant tillgänglighet är grundläggande behov för Xpedio, funktioner som ProAct säkerställer. För ytterligare information om Xpedio AB och dess plattform vänligen kontakta Gustaf Rosell, VD Xpedio AB, på telefon 08-674 50 47, gustaf@xpedio.com För ytterligare information om ProAct vänligen kontakta Michael Söderberg, VD ProAct Datasystem, på telefon 08 410 666 46, michael.soderberg@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 220 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT01280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT01280/bit0002.pdf

Show as PDF