Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct genomför stor serverkonsolidering

13:54 / 22 December 2000 Proact Press release

ProAct genomför stor serverkonsolidering Ett flertal avtal har resulterat i ett starkt och effektivt samarbete mellan ProAct och Ericsson. ProAct erbjuder med sina integrerade lösningar för informationshantering en expansiv plattform för företagets utveckling. Många större företag har ofta problem med att ett stort antal servrar drabbas av låg tillgänglighet för användarna, samtidigt som driftkostnaderna är höga. ProAct har löst problemet genom att centralisera filservertjänsten. Därmed förbättras flexibilitet och kostnadseffektiviteten ökar. Under 1999 driftsatte ProAct en ny konsoliderad filserverlösning åt Ericsson. På grund av det starkt växande antalet användare som arbetar mot samma serversystem, krävs utökad konsolidering av informationen, samtidigt som data måste vara tillgängligt för delning mellan företagets operativsystem. Ericssons lösning innehåller funktioner för serverkonsolidering, hög tillgänglighet, säkerhetskopiering, replikering och arkivering. Genom att ytterligare expandera den centrala filserverlösningen anpassar man systemen efter behov. Från att ursprungligen haft information utspridd på ett stort antal servrar på flertalet IT-avdelningar utökar Ericsson nu den centrala filserverlösning för att anpassa kapacitet till behov. - Som strategisk samarbetspartner till Ericsson har, vi tillsammans med dem, konstruerat den bästa lösningen, som klarar av en stark företagstillväxt. Vi har med denna affären visat att vår kompetens anpassar lösningar efter företagets behov, säger Henrik Holm, koncernchef ProAct IT Group AB. För ytterligare information om affären vänligen kontakta Michael Söderberg, VD ProAct Datasystem, på telefon 08 410 666 46, michael.soderberg@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 220 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT01010/bit0002.pdf

Show as PDF