Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Driftbolaget samarbetar med ProAct för internetlösning för stora internationella koncerner

15:01 / 20 December 2000 Proact Press release

ProAct IT Group Driftbolaget samarbetar med ProAct för internetlösning för stora internationella koncerner Driftbolaget i Lund väljer ProActs lösning inom datalagring i öppna nätverksmiljöer, så kallade dedikerade fileservers, samt distribuerad global web caching. Lösningen ger väsentligt högre prestanda och tillgänglighet än traditionella systemlösningar. För en större koncern har den utökade Internetsatsningen, som inkluderar den nordamerikanska marknaden, medfört behov av nya systemlösningar. Koncernen har sedan tidigare samarbetat med Driftbolaget, ett samarbete som resulterade i en välbesökt e-handelsplatser. ProAct har i egenskap av integratör, bidragit med en lagringslösning samt cache-funktion tillsammans med aktiv lastdelning. Därmed är det möjligt för koncernen att hantera den förväntade belastningen på hemsidan utan att det leder till långa svarstider för användarna. - Det är en lösning som förenklar arbetet med utvecklingen av Internethandeln. Vi kan effektivisera administrationen av systemen och därmed förenklar expansion till andra geografiska områden med fortsatt hög tillgänglighet och prestanda, säger Matthias Hellerstedt, teknisk projektledare, Driftbolaget i Lund. Lösningen innebär att webbservrarna avlastas eftersom all statisk information replikeras direkt från cachen till användaren. Då företagets svenska hemsida är den primära har man, för att minimera trafiken över Atlanten, valt att placera en cache-lösning i USA. - Samarbetet med Driftbolaget är betydelsefullt för oss, säger Henrik Holm, koncernchef på ProAct IT Group AB. - Våra lösningar som baseras på helhetssyn av IT-lösningar är en stark komponent för företag som vill lyckas på internet. Vår lösning försäkrar dem om hög tillgänglighet och säker tillgång till information. För ytterligare information om affären vänligen kontakta Jan Petersson på telefon 046 13 75 10. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08 410 666 00, e-post itgroup@proact.se. Ytterligare information om ProAct samt bilder finns på www.proact.se. Driftbolaget erbjuder Dedicated Managed Hosting för drift av komplexa webb-applikationer. Bland kunderna finns företag med höga krav på säkerhet, skalbarhet och flexibilitet t ex. Expressen, Docco, Saab Technologies samt ett flertal multinationella företag. Driftbolaget finns representerat med bolag i Danmark och Sverige och har 130 medarbetare lokaliserade i Stockholm, Lund, Göteborg och Köpenhamn. ProAct är specialist och fristående integratör med lösningar, kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 220 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. En hög teknisk kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna kännetecknar ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001220BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001220BIT00890/bit0002.pdf

Show as PDF