Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct får framgångar i Norge som leverantör av infrastruktur till chello broadband

14:48 / 6 November 2000 Proact Press release

ProAct får framgångar i Norge som leverantör av infrastruktur till chello broadband chello broadband har tecknat avtal med ProAct's norska dotterbolag om leverans av Storage Area Network (SAN) dedikerat för backup och restore av verksamhetskritisk information. chello broadband n.v är ett av världen ledande företag inom bredband och Internet och ingår i UPC-koncernen (United Pan Europe Communications), och fokuserar på att leverera text, ljud och video på lokalt språk över företagets egna IP-nätverk. Leveransen består av tjänster och produkter och baseras bl a på teknologi från Veritas Software och Storage Technology. Lösningen medför automatisering av backuprutiner och en centalisering av kontroll och övervakning av dessa rutiner. Systemet är byggt på SAN-programvara från Veritas vilket medför en möjlighet att bygga vidare med diskbaserade SAN- lösningar utan att vara inlåst i en proprietär teknologi. -Vi valde ProAct som leverantör av lösningen. Deras sätt att angripa problemet för att finna en lösning som passade chello imponerade på oss, säger Norbert K Hinna, som framhäver att chello's snabba tillväxt förutsätter lösningar som även passar för morgondagens behov. Det SAN vi får levererat ska vara vara flexibelt i förhållande till framtida expansion och utbyggnad, både vad avser datalagring och anslutningsmöjligheter. Avtalet är i denna fas värt 1.3 MNOK och ansluter sig till en rad framgångar i Norge till ISP/ASP-företag under den senaste tiden. Exempel på andra kunder är bl a Infostream, Telenor Nextra, Telenor Login, Intellinet, Net2 Interaktiv, TV2, Uninett och BT. Ytterligare information om denna affär kan fås av ProAct Systems AS, Omar A Lien på omar.lien@proact.no alt telefon +47 22 89 23 89. Information om ProAct IT Group, vänligen kontakta Henrik Holm på henrik.holm@proact.se alt telefon +46 8 733 56 66 80 eller på web www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00680/bit0002.pdf

Show as PDF