Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group- ProAct levererar infrastruktur för datalagring till ledande telekomföretag

09:58 / 31 October 2000 Proact Press release

ProAct IT Group- ProAct levererar infrastruktur för datalagring till ledande telekomföretag. Genom integrerade lösningar som underlättar konsolidering av datalagring kan ProAct stödja företag i arbetet med att erbjuda effektivare och säkrare service åt sina kunder. Informationsmängderna hos företag fördubblas omkring var nionde månad och tempot ökar ständigt. Samtidigt som informationsmängderna ökar, ökar även värdet på företagets information och företagen blir alltmer tjänsteintensiva och beroende informationen. Direkta inkomstförluster, minskad kapitalisering och försämrat rykte är några av de effekter som uppstår när informationen inte är tillgänglig. ProAct IT Group har genom dotterbolaget ProAct Datasystem AB tecknat avtal om leverans av en lösning som ingår i Ericsson Software Technologys nya infrastruktur för lagring av information. Ordervärdet uppgår till 11,1 MSEK. Lösningen, som bygger på enheter för nätansluten datalagring, innebär konsolidering av deras utrymme för lagring av fildata. Genom att utnyttja möjligheter för redundans och säkerhet innebär lösningen att dataavdelningen kan erbjuda sina kunder tillgänglighet till applikationer och data 24 timmar om dygnet, 7 dagar per vecka, året runt. Ett företags infrastruktur där deras egen eller kundernas information lagras, baseras på tillgänglighet, säkerhet och hög prestanda. - ProAct har genom sin roll som fristående integratör och specialist kunnat erbjuda den lösning som lämpar sig bäst för kunden och kundens kund. Ett helhetsperspektiv är nödvändigt om man som specialist ska komma fram till den bästa lösningen inom ett större system, säger ProActs VD Henrik Holm. För ytterligare information om affären vänligen kontakta Jan Petersson på telefon 046 13 75 10. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08 410 666 80, itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 200 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00300/bit0002.pdf

Show as PDF