Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Capio hälsa och sjukvård beställer digitalt bildsystem för röntgen

11:04 / 10 October 2000 Proact Press release

ProAct IT Group Capio hälsa och sjukvård beställer digitalt bildsystem för röntgen ProAct IT Group har genom sitt dotterbolag ProAct Medical AB erhållit en stor beställning på tjänster och avancerade digitala bildsystem för lagring och diagnostik till Capios (F.d. Bure hälsa och sjukvård) kompletta och helt nya röntgenavdelning vid Globen i Stockholm. All bildhantering kommer vara digital och kliniken blir en av världens mest moderna i sitt slag. ProAct Medicals lösning möjliggör effektiviseringar och besparingar eftersom bilder, remisser och svar snabbt kan skickas mellan kliniker och kunder i digitala nätverk. - Denna beställning är strategiskt viktig eftersom Capio utökar sin verksamhet och behöver kontinuerligt stöd med tjänster och system. Vidare är det glädjande att en befintlig kund visar fortsatt förtroende. ProAct Medicals erbjudande ger kunden tillgång till hela ProAct-koncernens kompetens, säger ProActs koncernchef Henrik Holm. Implementationen beräknas vara klar i slutet av år 2000. Öppna, standardiserade system ProActs lösningar är mycket flexibla och helt öppna. Genom att bilderna även kan utbytas med digitala röntgensystem från andra leverantörer kan Capio erbjuda bra service till potentiella kunder. Lösningarna bidrar till förbättrad miljö samt minskade omkostnader i form av dyr film, printers och giftiga framkallningsvätskor. ProAct Medical AB är den del inom ProAct-gruppen som fokuserar på bildhantering inom sjukvården s.k. PACS, Picture Archive and Communication Systems. ProAct Medical samarbetar idag med flera av marknadens ledande aktörer och kan som fristående integratör ta ett helhetsansvar genom att erbjuda såväl konsulttjänster, utbildning, service och support som kostnadseffektiva lösningar för diagnostik, arbetsflöde och arkivering. För ytterligare information om ProAct Medical AB, vänligen kontakta VD Reidar Gårdebäck på telefon 08-50 60 38 12, reidar.gardeback@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-623 66 60, itgroup@proact.se. Ytterligare information om ProAct samt bilder på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med lösningar, kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 220 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. En hög teknisk kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna kännetecknar ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00220/bit0002.pdf

Show as PDF