Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Snabb webbaccess med virtuell bandbredd från ProAct

09:43 / 31 January 2000 Proact Press release

Snabb webbaccess med virtuell bandbredd från ProAct ProAct levererar Webcache, som undanröjer problem som ofta uppstår till följd av stora och växande informationsmängder och trafikstockningar på Internet. Med en Webcache kan extern information lagras lokalt på servern och frigöra värdefull bandbredd. Detta innebär betydligt snabbare webbaccesser och högre tillgänglighet för användaren, samt möjliggör stora besparingar för företagen. Idag ökar antalet nya användare på Internet snabbare än vad nuvarande teknik kan hantera. Snabba accesser och dataintensiva applikationer orsakar kostsamma trafikstockningar och långa väntetider, vilket belastar den redan ansträngda bandbredden. Detta innebär höga kostnader för företagen som måste investera i ytterligare bandbredd och betala för långa uppkopplingstider. Snabb webbaccess ProAct IT Group är ledande i Norden inom lagring och hantering av verksamhetskritisk information. ProActs nya serverlösning, Netcache från Network Appliance Inc. är specifikt utvecklad för att erbjuda snabba webbaccesser, där de mest besökta webbadresserna lagras lokalt på servern. Detta gör att 30 - 50% av alla webbaccesser kan hanteras av Netcache, med svarstider på ca 10 ms. Genom att lagra extern information lokalt frigörs värdefull bandbredd samtidigt som användarna erhåller betydligt snabbare överföring av information och högre tillgänglighet. ProActs lösning finns i flera olika versioner för att kunna anpassas till mindre Internet- och Intranet lösningar samt stora ISPer. Stora besparingar Netcache gör det möjligt för fler användare att dela på en given Internetanslutning. Detta innebär stora besparingar för företagen som inte behöver investera i ytterligare bandbredd. Informationen som görs tillgänglig i Netcachen, kommer användarna snabbare tillhanda, än när den ligger sparad på lokal disk. Detta möjliggör en ökning av produktiviteten genom tid som frigörs. Netcachen är dessutom väldigt enkel att administrera vilket bidrar till ökade tidsvinster. ProActs Netcache har under de senaste månaderna bland annat levererats till Ericsson. Uppfyller alla krav - Vi är mycket glada över att Ericsson har förtroende för vår internetkompetens och våra lösningar. Affären med Ericsson är dessutom av strategisk vikt för vår ökade fokusering på internetlösningar och tjänster, säger Henrik Holm, koncernchef ProAct IT Group AB. - För ett telecomföretag i framkanten av IT-utvecklingen är det ett måste att ha tillgång till en serverlösning med snabb webbaccess och hög tillgänglighet, som är flexibel och kan anpassas i takt med den snabbt växande informationsmängden. ProActs Netcachelösning uppfyller alla dessa krav! För ytterligare information kontakta: Henrik Holm, Koncernchef ProAct IT Group på 08-623 66 60, e-mail: itgroup@proact.se Mer information om ProAct och bilder finns att hämta på www.proact.se ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer. Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag som har behov av säker och effektiv lagring av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med drygt 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat hos Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00290/bit0002.pdf

Show as PDF