Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

13:47 / 21 February 2024 Pricer Press release

Korrigering flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Share
Innehavare Göran Sundholm
 
Före transaktionen
Antal aktier 15 475 220
Antal rösträtter 15 475 220
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2024-02-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 16 559 406
 - direkt innehavda rösträtter 16 559 406
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,09935 %
 - direkt innehavda rösträtter 9,28131 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,28131 % 16 559 406
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,28131 % 16 559 406
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 16 559 406
 - andel av rösträtter 9,28131 %
 
Kommentar
- Revised due to updated information regarding the nature of the change. Changed from "Disposal" to "Acquisition".
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/