Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

14:12 / 12 February 2024 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Aktie
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2024-02-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 8 180 881
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 8 180 881
Andel
 - aktier 4,9894 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,9621 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9621 % 8 180 881
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,01673 % 27 586
 
TOTALT 4,97883 % 8 208 467
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 8 129 852
 - andel av rösträtter 4,93115 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 78 615
 - andel av rösträtter 0,04768 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 8 208 467
 - andel av rösträtter 4,97883 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/