Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

11:34 / 6 December 2022 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Aktie
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 641 730
Antal rösträtter 5 641 730
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-12-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 251 442
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 251 442
Andel
 - aktier 4,73223 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,69407 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,69407 % 5 251 442
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,07719 % 86 353
 
TOTALT 4,77126 % 5 337 795
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 5 241 446
 - andel av rösträtter 4,68514 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 9 996
 - andel av rösträtter 0,00894 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 337 795
 - andel av rösträtter 4,77126 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettosälj.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/