Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

13:43 / 18 November 2022 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Aktie
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 590 752
Antal rösträtter 5 590 752
 
Transaktionen
Datum 2022-11-17
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 637 420
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 637 420
Andel
 - aktier 5,08005 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,03909 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,03909 % 5 637 420
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,07757 % 86 777
 
TOTALT 5,11666 % 5 724 197
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 5 627 424
 - andel av rösträtter 5,03015 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 9 996
 - andel av rösträtter 0,00894 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 724 197
 - andel av rösträtter 5,11665 %
 
Kommentar
Aktierna samt övriga instrument innehas av Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/