Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

14:16 / 15 September 2021 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Pricer B
Innehavare Alcur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 624 366
Antal rösträtter 5 624 366
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-09-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 489 366
 - direkt innehavda rösträtter 5 489 366
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,94 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,91 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,91 % 5 489 366
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,91 % 5 489 366
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 489 366
 - andel av rösträtter 4,91 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/