Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

13:49 / 15 May 2020 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Aktie
Innehavare ALCUR FONDER AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 472 844
Antal rösträtter 5 472 844
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-05-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 793 540
 - direkt innehavda rösträtter 5 793 540
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,2207 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,1786 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,1786 % 5 793 540
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,1786 % 5 793 540
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Wilhelm Gruvberg
 - telefon 0738661324
 - mejl wilhelm.gruvberg@alcur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/