Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

13:32 / 15 May 2018 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 316 231
Antal rösträtter 5 316 231
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-05-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 576 876
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 576 876
Andel
 - aktier 5,03 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,98 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,98 % 5 576 876
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,98 % 5 576 876
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 5 568 876
 - andel av rösträtter 4,97 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 8 000
 - andel av rösträtter 0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 576 876
 - andel av rösträtter 4,98 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Reivilä
 - telefon 08-50633463
 - mejl rasmus.reivila@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB samt Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5 % av antalet innehavda aktier till följd av nettoköp i Pricer AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/