Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Bernt Ingman tillträder som ny styrelseordförande i Pricer AB

08:15 / 10 August 2017 Pricer Press release

Pricer AB's styrelseordförande, Bo Kastensson, har beslutat sig för att avgå och lämna styrelsen med omedelbar verkan med anledning av avvikande uppfattning beträffande bolagets strategiska inriktning. Styrelsen har inom sig valt Bernt Ingman till ny styrelseordförande för tiden fram till dess ny ordförande valts av kommande årsstämma.

Bernt Ingman har varit medlem i Pricers styrelse sedan 2014. Han är för närvarande bland annat styrelseordförande i Beijer Ref AB och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Efter att ovan nämnda förändring skett kommer styrelsen i Pricer AB att bestå av Bernt Ingman, Hans Granberg, Olof Sand, Jenni Virnes och Jonas Guldstrand.

För mer information, vänligen kontakta:
Bernt Ingman, Styrelseordförande, Pricer AB, +46 70 751 57 60 eller bernt.ingman@telia.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl 08:15 CET.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/