Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Rättelse av rapportdatum

I den senaste delårsrapporten som offentliggjordes den 21 juli 2017 står felaktigt angivet att nästa delårsrapport kommer att offentliggöras den 2...

13:00 / 19 Oct Pricer Press release

Ny organisation i Pricer

Till följd av tidigare annonserade ledningsförändringar i Pricer där bolagets CFO Helena Holmgren tillträtt som tillförordnad VD och koncernchef, ...

11:00 / 29 Aug Pricer Press release

Pricer ökar antalet utestående aktier

Pricer har under juli månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2014, minskat det egna innehavet med totalt 224 176 B-aktie...

08:30 / 31 Jul Pricer Press release

Delårsrapport Pricer AB januari - mars 2017

Fortsatt förbättrat resultat, orderingång stabil men lägre än föregående års rekordkvartal
Första kvartalet 2017
Nettoomsättningen ...

08:30 / 27 Apr Pricer Press release

KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Pricer AB (publ) ("Bolaget" eller "Pricer") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017, klockan 16:00 på World Trade C...

13:00 / 27 Mar Pricer Press release

Felaktigt kommunicerad tillväxtprognos

I en platsannons från Nigel Wright med Pricer som avsändare har en tillväxtprognos för 2017 felaktigt kommunicerats. Bolaget vill härmed förtydlig...

12:15 / 27 Mar Pricer Press release

Bokslutskommuniké 2016 - Pricer AB

Stärkt orderingång, rörelseresultat och marginal i fjärde kvartalet
- Styrelsen föreslår dubblerad utdelning om 50 öre per aktie
Fjärde kvart...

08:30 / 10 Feb Pricer Press release