Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Franska lågpriskedjan Leader Price installerar Pricers eletroniska hyllkantslösning

15:00 / 3 March 2016 Pricer Press release

Leader Price är en ledande lågpriskedja inom fransk dagligvaruhandel med mer än 600 butiker. Pricer har tillsammans med sin partner Toshiba Tec, blivit utvalda att installera Pricers elektroniska hyllkantsetiketter i 63 of Leader Price s k supermarkets runt om i Frankrike. Leader Price är en ny kund för Pricer. Leader Price representerar ett segment inom detaljhandeln, lågprisdagligvaror, som tidigare inte investerat i Pricer eller andra elektroniska hyllkantslösningar. Lågprishandeln genomgår en förändring mot en mer optimerad prisstrategi, en förändring som kan bäras av butiksautomatisering och verktyg för aktiv prissättning. Detta gör morgondagens lågprishandeln till en attraktiv marknad för elektroniska hyllkantsetiketter.

Ordervärder är drygt 11 miljoner kronor och installationerna kommer slutföras 2016.

"Vi ser ett ökat fokus på att automatisera butiker runt i Europa vilket påskyndar breddningen in i nya detaljhandelssegment såsom lågpriskedjor", säger Jonas Vestin, VD för Pricer AB. "Denna beställning bekräftar att Pricer är väl positionerat i marknadssegment där snabbhet och pålitlighet är de viktigaste utvärderingskriterierna."

    
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00
Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, +46 70 287 00 68

    
Informationen är sådan som Pricer AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2016 kl. 15:00.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/