Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Pricer ökar antalet utestående aktier

10:00 / 30 November 2016 Pricer Press release

Pricer har under november månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2014, minskat det egna innehavet med totalt 6 294 B-aktier. Vid utgången av november innehade bolaget därmed 929 307 B-aktier. Totalt 110 042 474 aktier var utestående.

Aktieslag 2016-11-30
Aktieslag Antal aktier Röster per aktie Antal röster
Serie A 225 523 5 1 127 615
Serie B 110 746 258 1 110 746 258
Totalt antal aktier 110 971 781 111 873 873
resp. röster

Varav eget innehav 929 307 1 929 307
Totalt antal 110 042 474 110 944 566
utestående aktier
resp. röster

För mer information vänligen kontakta:
Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, 08 - 505 582 00 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 10:00 CET.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/