Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Pricer ökar antalet utestående aktier

Pricer har under november månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2014, minskat det egna innehavet med totalt 6 294 B-akt...

10:00 / 30 Nov Pricer Press release

Valberedningen utsedd för 2017 års stämma

I enlighet med beslut vid årsstämman den 28 april 2016 har Pricers styrelseordförande Bo Kastensson kontaktat företagets största aktieägare i syft...

08:30 / 27 Oct Pricer Press release

Andreas Renulf ny VD i Pricer

Andreas Renulf, 42, har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef i Pricer AB, med tillträde vid årsskiftet 2016/17. Andreas var tidi...

08:30 / 15 Sep Pricer Press release

Delårsrapport Pricer AB januari - juni 2016

Stärkt rörelsemarginal och resultat, svagare orderingång
Andra kvartalet 2016    Omsättning 204,2 MSEK (239,4), en minskning med 15 p...

08:30 / 19 Aug Pricer Press release

Pricer ökar antalet utestående aktier

Pricer har under juni månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammen från 2013, minskat det egna innehavet med totalt 130 854 B-aktie...

16:00 / 30 Jun Pricer Press release

Pricers VD avgår

Pricers VD Jonas Vestin avgår som VD och koncernchef för Pricer AB. Styrelsen för Pricer AB har utsett Charles Jackson till tillförordnad VD för P...

11:45 / 16 May Pricer Press release

KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Pricer AB (publ) ("Bolaget" eller "Pricer") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016, klockan 16:00 på Piperska Mure...

15:00 / 29 Mar Pricer Press release

Pricer AB - Bokslutskommuniké 2015

Starkt resultat och kassaflöde avslutar 2015, styrelsen föreslår att återuppta utdelning Fjärde kvartalet 2015       Om...

08:30 / 12 Feb Pricer Press release