Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Pricer nyrekryterar på marknadsavdelningen

14:30 / 16 February 2015 Pricer Press release

Pricer har anställt Nazneen Ayaz som Global Communications Manager. Hon startade 2 februari 2015. Anledningen till rekryteringen är att man vill förbättra och förstärka marknadskommunikationen.

Nazneen kommer att vara baserad på Pricers huvudkontor i Stockholm. Hon har mer än tio års erfarenhet i roller som Communications Manager, Marketing Communications Manager, Product Marketing Manager, kommunikationskonsult och journalist och kommer närmast från Gambro och Anoto.

Nazneen har en kandidatexamen i internationellt företagande från Uppsala Universitet och en journalistexamen från JMK, Stockholms Universitet.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Vestin, VD Pricer AB, tel. 08 - 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 16 februari 2015 kl. 14:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/