Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

11:48 / 2 December 2015 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 A- and B-shares
Innehavare Salvatore Grimaldi
 
Före transaktionen
Antal aktier 10 526 809
Antal rösträtter 11 371 025
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2015-12-01
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 666
 - direkt innehavda rösträtter 6 666
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,01 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,01 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 666
 - andel av rösträtter 0,01 %
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Sagri Development AB
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Salvatore Grimaldi
 - telefon 0854504410
 - mejl salvatore@grimaldi.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/