Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Delårsrapport januari - mars 2014

10:00 / 24 April 2014 Pricer Press release

Fortsatt stabil orderingång
- Pricers lösning synkroniserar priser i webb och butiker

  • Auchan Schiever-gruppen uppgraderar hypermarkets - Värde 10 MSEK
  • Franska detaljhandelskedjan Coop Atlantique ny kund - Uppskattat ordervärde 20 MSEK
  • Norsk dagligvarukedja väljer Pricers elektroniska hyllkantsetiketter
  • Pricers system utgör en central del i Media Markt - Saturns omfattande marknadskampanj
Händelser efter rapportperiodens utgång
  • Leroy Merlin väljer Pricers lösning för samtliga butiker - Uppskattat värde 130 MSEK
  • Pricers nya lösning skapar en bättre shoppingupplevelse hos Carrefour
  • Jonas Vestin ny VD för Pricer

Första kvartalet
Orderingång: 133 (143) MSEK
Nettoomsättning: 103,6 (93,2) MSEK
Bruttomarginal: 23,2 (25,4) procent
Rörelseresultat: -9,2 (-3,8) MSEK
Rörelsemarginal: -8,9 (-4,1) procent
Periodens resultat: -9,7 (-3,9) MSEK
Kassaflöde: 29,3 (46,8) MSEK
Resultat per aktie före utspädning: -0,09 (-0,04) SEK

Kommentar från VD (tf) Harald Bauer
Vi har sett flera positiva tecken under årets inledande kvartal, även om resultatet också detta kvartal tyngts av en svag europeisk konjunktur. Orderingången har varit fortsatt god. Vi har vunnit ett flertal viktiga affärer - både från befintliga och nya kunder.
Affärerna har fördelats över framför allt ett flertal europeiska marknader. Vid sidan av fortsatta framgångar på den franska marknaden har ett viktigt kontrakt i Norge tecknats.
Under inledningen av året har det blivit tydligt att Pricers lösning får en allt större betydelse när ett detaljhandelsföretag ska synkronisera sin strategi mellan olika försäljningskanaler, så kallade omnichannel-strategi. Hemelektronikjätten Media Markts nederländska kedja Media Saturn har använt Pricers system för att bedriva en konkurrenskraftig prisstrategi i förhållande till sina viktigaste konkurrenter. Media Saturn kan justera sina priser i realtid i samtliga butiker och i sin webbshop.
I ett nära samarbete mellan Pricer, Pricers partners och Carrefour har det i en testbutik för första gången gjorts möjligt för kunden att bland annat kunna ta emot erbjudanden och receptidéer samt navigera med sin mobiltelefon för att hitta rätt vara. Genom att vi arbetar nära våra kunder har vi möjlighet att i partnerskap bedriva produktutveckling som skapar nytta för konsumenten.
Efter kvartalets utgång vann vi ett större projekt på uppskattningsvis 130 MSEK från franska Leroy Merlin, som utrustar samtliga sina butiker med vår lösning.
Jag är fortsatt optimistisk inför framtiden. Vi förväntar oss att omsättningen skall öka samt att pågående kostnadssänkningar skall ge förbättrad marginal. Sammantaget förväntar vi oss att 2014 kommer att innebära förbättrad omsättning och ökat rörelseresultat jämfört med 2013.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/