Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Pricer har förvärvat C-aktier för LTIP 2013

18:00 / 5 June 2013 Pricer Press release

Pricer har, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 24 april 2013, riktat ett erbjudande till Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva samtliga 750 000 C-aktier för nominellt värde 1 krona per aktie. Erik Penser Bankaktiebolag har accepterat erbjudandet. Förvärvet har ägt rum som ett led i genomförandet av Pricers långsiktiga rörliga ersättningsprogram 2013, LTIP 2013. Pricer avser efter förvärvet att omvandla C-aktierna till B-aktier.

För ytterligare information kontakta: Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 - 505 582 00

   I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 5:e juni 2013 kl. 18:00.

  Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/pricer/r/pricer-har-forvarvat-c-aktier-for-ltip-2013,c9424814

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/715/9424814/130248.pdf

Show as PDF