Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Pricer ökar antalet aktier med 0,68 procent

14:15 / 31 May 2013 Pricer Press release

Pricer har under maj månad emitterat 750 000 C-aktier i linje med beslut på årsstämman i april med anledning av aktiesparprogram till anställda. Dessa aktier kommer i juni månad att förvärvas av Pricer AB och således utgöra eget innehav. Aktierna kommer då även att omvandlas till B-aktier. Det totala antalet utestående aktier har därmed ökat till 110 641 959, en ökning med 0,68 %. Denna information offentliggörs i enlighet med 4 kap 9 § lagen om handel med finansiella instrument.

Aktieslag 2013-05-31

Aktieslag Antal aktier Röster per aktie Antal röster Serie A 225 772 5 1 128 860 Serie B 109 666 009 1 109 666 009 Serie C 750 000 0,5 750 000 Totalt antal aktier resp. röster 110 641 959 111 544 869

För ytterligare information kontakta: Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 - 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 31:a maj 2013 kl. 14:15.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/pricer/r/pricer-okar-antalet-aktier-med-0-68--,c9422573

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/715/9422573/128616.pdf

Show as PDF