Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Carrefour återupptar ESL installationer

15:00 / 3 April 2013 Pricer Press release

Carrefour Frankrike har meddelat att de återupptar installationer av Pricers system i enlighet med det avtal som tecknades i september 2010. Installationerna avstannade under 2012 och har nu inletts igen.

"Jag gläds åt att arbetet med Carrefour är igång. Projektet inkluderar både uppgradering av befintliga installationer, huvudsakligen i hypermarkets, men också installationer av Pricers lösning i andra butiksformat" säger Fredrik Berglund, vd i Pricer.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 - 505 582 00    I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 3:e april 2013 kl. 15:00

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ) Hemsida: www.pricer.com Västra Järnvägsgatan 7                 Telefon: +46 8 505 582 00 SE-111 64 Stockholm                     Organisationsnummer: 556427-7993Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/pricer/r/carrefour-aterupptar-esl-installationer,c9395320

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/715/9395320/109107.pdf

Show as PDF