Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

CFO Harald Bauer utses till tillförordnad VD

Styrelsen för Pricer utser bolagets CFO, Harald Bauer, att även tjänstgöra som tillförordnad VD. Detta föranlett av att Fredrik Berglund, som sade upp...

15:00 / 16 Dec Pricer Press release

Framgång för Pricer i Kanada

Patrick Morin väljer Pricer - Värdet av projektet uppskattas till 10 MkrByggvarukedjan Patrick Morin i Montreal, Kanada, har beslutat att utrusta sina...

14:52 / 11 Oct Pricer Press release

Valberedningen utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman den 24:e april 2013 har Pricers styrelseordförande Markus Gerdien under september kontaktat företagets största ak...

15:30 / 9 Oct Pricer Press release

Japanska Inageya uppgraderar

- Ordervärde överstiger 35 MSEKInageya, en ledande livsmedelskedja i Tokyo-området, har beslutat att uppgradera sina butiker med nya Pricer-etiketter....

15:15 / 24 Sep Pricer Press release

Delårsrapport januari - juni 2013

Strategiskt viktiga affärer vunna under året - Marknadsläget tynger omsättning och resultat · Carrefour återupptar installationer · Strategisk affär ...

08:50 / 23 Aug Pricer Press release

Soriana installerar 120 butiker med Pricer

Uppskattat ordervärde 30 MSEKMexicos näst största livsmedelskedja, Soriana S.A. har tecknat ett nytt avtal med Pricer. Genom detta avtal avser Soriana...

15:00 / 18 Jun Pricer Press release

Pricer har förvärvat C-aktier för LTIP 2013

Pricer har, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 24 april 2013, riktat ett erbjudande till Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva samtliga 750 ...

18:00 / 5 Jun Pricer Press release

Pricer ökar antalet aktier med 0,68 procent

Pricer har under maj månad emitterat 750 000 C-aktier i linje med beslut på årsstämman i april med anledning av aktiesparprogram till anställda. Dessa...

14:15 / 31 May Pricer Press release

Pricer: Årsstämma den 24 april 2013

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 24 april 2013 varvid 27
procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 48
aktieägare. Bland ...

15:00 / 25 Apr Pricer Press release

Delårsrapport januari - mars 2013

Flera viktiga affärer ger stigande orderingång - Konjunktur i Sydeuropa bromsar omsättning och vinst · Bruttomarginal försvagad av kund- och produktm...

13:50 / 24 Apr Pricer Press release

Carrefour återupptar ESL installationer

Carrefour Frankrike har meddelat att de återupptar installationer av Pricers system i enlighet med det avtal som tecknades i september 2010. Installat...

15:00 / 3 Apr Pricer Press release

Kallelse till årsstämma i Pricer AB

Aktieägarna i Pricer AB (publ), org nr 556427-7993, har kallats till årsstämma onsdagen den 24 april 2013, klockan 15.00, Sheraton hotell, Tegelbacken...

11:00 / 26 Mar Pricer Press release

Bokslutskommuniké 2012

Svag europakonjunktur har påverkat utvecklingen under året · I Norge har leveranser på 100 MSEK utförts till detaljhandelskedjan REMA 1000 avseende k...

07:50 / 15 Feb Pricer Press release