Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Delårsrapport januari - juni 2012

07:50 / 23 August 2012 Pricer Press release

Rekord i rörelseresultat för ett enskilt kvartal

Förbättrad orderingång

· Pricer uppnådde sitt bästa rörelseresultat för ett enskilt kvartal · Genombrott i Norden - Order värd 90 MSEK · En av världens ledande detaljhandelskedjor har valt Pricers grafiska etiketter för sina butiker - Initialt ordervärde 20 MSEK · Efter periodens utgång: Pricer vann under juli marknadens hittills största projekt - Bedömt värde över 300 MSEK · Tidigare prognos om 2012 vidhålls, om än med större osäkerhet med avseende på valuta- och konjunkturläge

Andra kvartalet Orderingång: 198 (152) MSEK Nettoomsättning: 157,7 (143,9) MSEK Bruttomarginal: 33,5 (35,0) procent Rörelseresultat: 28,7 (16,5) MSEK Rörelsemarginal: 18,2 (11,5) procent Periodens resultat: 27,1 (16,3) MSEK Kassaflöde: 22,7 (-8,4) MSEK Resultat per aktie före utspädning: 0,25 (0,15) SEK

Januari - juni Orderingång: 324 (356) MSEK Nettoomsättning: 283,2 (255,0) MSEK Bruttomarginal: 33,1 (32,7) procent Rörelseresultat: 41,3 (24,1) MSEK Rörelsemarginal: 14,6 (9,5) procent Periodens resultat: 38,0 (21,2) MSEK Kassaflöde: 43,2 (21,5) MSEK Resultat per aktie före utspädning: 0,35 (0,20) SEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund Kvartalet blev vårt bästa avseende rörelseresultat i bolagets historia och omsättningen blev den högsta vi nått under ett andra kvartal. Orderingången förbättrades både jämfört med första kvartalet och motsvarande kvartal föregående år. Vi har vunnit tre viktiga projekt; två från några av världens största detaljhandelskedjor och det tredje, i Norden, där en kedja kommer att utrusta samtliga sina butiker med Pricers lösning.    Vi upplever att den ekonomiska nedgången i euro-området gör att försäljningsprocesserna drar ut på tiden. Intresset är dock fortsatt stort för våra lösningar då de ger stora besparingar och höjer effektiviteten.    Vi har en stor del av vår försäljning i euro och påverkas av en stark krona både vad avser omsättning och resultat.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/pricer/r/delarsrapport-januari---juni-2012,c9295166

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/715/9295166/38326.pdf

Show as PDF