Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Delårsrapport januari - mars 2012

13:50 / 25 April 2012 Pricer Press release

Bästa första kvartalet avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

· Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal · Orderingången var lägre detta kvartal jämfört med föregående år. Första kvartalet 2011 innehöll flera stora ordrar med lång leveranstid, vilket inte har varit fallet i år · Försäljningen i marknadsområdet EMEA växte med över 30 procent · Alimerka i Spanien har beställt system till 50 butiker, värt 7 MSEK · En livsmedelskedja i USA har beställt Pricers lösning till ytterligare 52 butiker för 2012

Första kvartalet Orderingång: 126,3 (204,2) MSEK Nettoomsättning: 125,5 (111,1) MSEK Bruttomarginal: 33 (30) procent Rörelseresultat: 12,6 (7,6) MSEK Rörelsemarginal: 10,1 (6,8) procent Periodens resultat: 10,9 (4,9) MSEK Kassaflöde: 20,5 (29,9) MSEK Resultat per aktie före utspädning: 0,10 (0,05) SEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund Vi gläds åt att årets första kvartal blev vårt bästa första kvartal hittills både omsättnings- och resultatmässigt. Vi noterar dock en lägre takt i orderingången, något vi inte är nöjda med. Orderingången under första kvartalet 2011 innehöll flera ordrar som sträckte sig över hela 2011, men även in i 2012. Den typen av ordrar med längre leveranstid har vi inte haft under det gångna kvartalet. Geografiskt kommer tillväxten under kvartalet från vår huvudmarknad Europa. Detta trots att Carrefour, som tidigare meddelats, förlänger sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år med förväntan om en låg takt 2012. Även om omsättningen minskat på vissa marknader under kvartalet känner vi ingen oro, då utfallet är ett resultat av leverans- och installationscykler hos några större kunder. Sammantaget bekräftar vi vår prognos om en högre omsättning och rörelseresultat för helåret 2012 jämfört med 2011.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/pricer/r/delarsrapport-januari---mars-2012,c9251326

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/715/9251326/6853.pdf

Show as PDF