Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2012

Inbromsning i orderingång och omsättning Stabil resultatutveckling · Pricer vann marknadens hittills största projekt - Ordervärde bedöms komma att öv...

07:50 / 29 Oct Pricer Press release

Valberedningen utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman den 25:e april 2012 har Pricers styrelseordförande Peter Larsson under september kontaktat företagets största akt...

15:30 / 11 Oct Pricer Press release

Makro (Walmart) Sydafrika installerar Pricer

Prismärkningsföretaget Pricer - noterat på Nasdaq OMX - har fått en viktig order från Walmart-ägda Makro i Sydafrika. Kedjan kommer att installera Pri...

15:00 / 25 Sep Pricer Press release

Pricer ökar antalet aktier med 0,47 procent

Pricer har under augusti månad emitterat 516 633 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har där...

16:00 / 31 Aug Pricer Press release

Delårsrapport januari - juni 2012

Rekord i rörelseresultat för ett enskilt kvartalFörbättrad orderingång · Pricer uppnådde sitt bästa rörelseresultat för ett enskilt kvartal · Genombr...

07:50 / 23 Aug Pricer Press release

Pricer ökar antalet aktier med 0,37 procent

Pricer har under juni månad emitterat 400 000 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har därmed...

15:00 / 29 Jun Pricer Press release

Pricer ökar antalet aktier med 0,01 procent

Pricer har under maj månad emitterat 10 000 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har därmed ö...

15:00 / 31 May Pricer Press release

Årsstämma den 25 april 2012

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 25 april 2012 varvid 23 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 42 aktieägare. Bland anna...

09:00 / 26 Apr Pricer Press release

Delårsrapport januari - mars 2012

Bästa första kvartalet avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången · Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseres...

13:50 / 25 Apr Pricer Press release

Pricer ökar antalet aktier med 0,5 procent

Pricer har under mars månad emitterat 500 000 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har därmed...

15:00 / 30 Mar Pricer Press release

Kallelse

Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012, klockan 15.00, Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väs...

10:00 / 27 Mar Pricer Press release

Bokslutsrapport 2011

Nytt rekord i omsättning och vinst för kvartal och helår · Under 2011 har ett flertal avtal tecknats och ett ökat antal pilotprojekt installerats · P...

07:40 / 17 Feb Pricer Press release

Skiljeförfarande mot ProMargin avslutat

Pricer har tidigare offentliggjort att bolaget varit part i ett skiljeförfarande mot ProMargin AB (numera namnändrat till Motion Display Scandinavia A...

08:50 / 10 Feb Pricer Press release