Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Prevas

Prevas

Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

16:00 / 31 January 2023 Prevas Press release

Under januari månad 2023 har 64 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 64 000 B-aktier.

Antalet A-aktier har således minskat från 486 800 A-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 422 800 A-aktier. Antalet B-aktier har ökat från 12 250 093 B-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 12 314 093 B-aktier.

Som en följd av omvandlingen av A-aktier till B-aktier har antalet röster i Prevas AB minskat från 17 118 093 röster till 16 542 093 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 klockan 16.00.

Om Prevas

Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 850 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/